Fotowoltaika dla domu.


Fotowoltaika dla domu x

Instalacja fotowoltaiczna w domu jednorodzinnym to przede wszystkim inwestycja na lata. Jej celem jest oczywiście zmniejszenie kosztów użytkowanej energii elektrycznej.

W czasie, kiedy zewsząd słychać o nieuchronnych podwyżkach cen prądu, instalacja fotowoltaiczna może okazać się skutecznym rozwiązaniem, aby w dłuższej perspektywie znacząco ograniczyć koszty związane z rachunkami za prąd dla domu jednorodzinnego

Pobieraj energię ze słońca i czerp korzyści samodzielnie z wyprodukowanego prądu.
To możliwe dzięki fotowoltaice! Jej istotą jest zamiana energii słonecznej na energię elektryczną – dokładnie taką, jaka płynie w domowych gniazdkach.

Uzyskany w ten sposób prąd możesz wykorzystać do zasilania wszystkich urządzeń działających w domu – dzięki systemowi magazynowania energii w sieci, możesz zyskiwać przez cały rok.

Dlaczego tak wiele osób zaufało naszej firmie i zainwestowało w instalację fotowoltaiczną?

Znaczna obniżka comiesięcznych rachunków

Właściwie dobrana instalacja fotowoltaiczna, pozwala w pełni pokryć zapotrzebowanie obiektu w energię elektryczną.
Dzięki temu panele fotowoltaiczne znacznie obniżają nasze rachunki.

Łatwy dostęp do wysokiej jakości urządzeń

Popularność fotowoltaiki sprawia, że na rynku oferowane są panele różnych marek. Oczywiście nie wszystkie godne są polecenia, ale z całej rynkowej oferty wybieramy tylko te, które sprawdziliśmy i są najlepsze. Każdy producent urządzeń do fotowoltaiki współpracujący z nami zapewnia polską i europejską gwarancję na swoje produkty a okres gwarancyjny wynosi nawet 30 lat.

Rozliczenie nadwyżek energii ( Prosumenci )

W producenckiej instalacji fotowoltaicznej on-grad, wyprodukowana energia zużywana jest w pierwszej kolejności do zaspokojenia bieżących potrzeb budynku, a nadwyżki oddawane są do sieci. Zgodnie z ustawą o OZE od 1 lipca 2016 roku obowiązuje system rozliczania w formie opustu, za energię wprowadzaną do sieci przysługuje rabat na energię pobieraną z sieci.

W zależności od wielkości instalacji opust wyniesie:

-

dla instalacji do 10 KWP za każdą wprowadzoną 1 kWh odbierzemy 0,8 kWh

-

dla instalacji od 10.1 do 50 KWP za każdą wprowadzoną 1 kWh odbierzemy 0,7 kWh

(zgodnie z interpretacją URE moc instalacji jest liczona jest z mocy zainstalowanych paneli a nie mocy inwertera)

Rabatom podlegają opłaty za energię elektryczną czynną oraz opłaty zmienne dystrybucyjne z wyjątkiem składników opłat stałych.
System rozliczeń Prosumentów umożliwia odbiór wyprodukowanych nadwyżek energii przesłanych do sieci w okresie do 365 dni od daty odczytu rozliczeniowego.

Prosument

odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikro instalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Instalacje fotowoltaiczne ADOX-ENERGY w praktyce

Dokonujemy pomiarów, analizujemy potrzeby klienta i przygotowujemy bezpłatną, indywidualną wycenę prac.

Dobieramy panele i pozostałe elementy instalacji fotowoltaicznej ściśle pod kątem potrzeb klienta. Dzięki temu, system spełnia oczekiwania użytkowników.

Sporządzamy projekty instalacji fotowoltaicznych zarówno na konstrukcjach dachowych, jak i naziemnych.

Dostarczamy wszystkie elementy i wykonujemy profesjonalny montaż instalacji.

Na wykonane prace udzielamy 3-letniej gwarancji.

Serwisujemy urządzenia, by zapewnić ich bezawaryjną pracę przez wiele lat.

Monitorujemy pracę, każdej wykonanej instalacji.

Przejmujemy za klienta wszystkie obowiązki związane ze staraniami o dofinansowanie z programów unijnych, państwowych lub lokalnych.

W imieniu klienta dopełniamy, także formalności związanych ze zgłoszeniem instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci energetycznej.

JAK DZIAŁAJĄ PANELE FOTOWOLTAICZNE?

Elektrownia solarna wytwarza prąd stały DC o napięciu uzależnionym od intensywności promieniowania słonecznego. Jest on przekształcany za pomocą inwertera jedno- lub trójfazowego w prąd zmienny AC o parametrach zgodnych z krajową siecią elektroenergetyczną. Pozyskana energia elektryczna zasila pracujące w budynku urządzenia, a nadwyżka oddawana jest do sieci.

PROGRAM „Mój Prąd”

Program „Mój Prąd” stanowi unikatowy instrument, który jest dedykowany wsparciu rozwoju energetyki producenckiej, a konkretnie wsparciu segmentu mikro instalacji fotowoltaicznych (PV). Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikro instalacji fotowoltaicznych.

Dofinansowaniu podlegają instalacje PV o mocy 2-10 kw. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych mikro instalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5.000 zł, na jedno przedsięwzięcie.

Średnia moc i cena instalacji

 

Moc:  5,6 kW

Cena:  4850 zł/ kW

Prosty okres zwrotu: 6 lat

Średni koszt i źródła wsparcia

  • Dotacja   5000 zł

 

  • Zwrot podatku PIT  4900 zł

 

  • Rzeczywisty wydatek 17 200 zł

                                     Koszt: 27 100 zł

Kto może skorzystać?

Każda osoba fizyczna, która spełnia 2 poniższe warunki:

  • wytwarza na własne potrzeby energię elektryczną,

  • zawarła umowę kompleksową, która reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikro instalacji.

    Napisz do nas

    Proszę wpisać imię