FOTOWOLTAIKA DLA ROLNIKÓW.


Instalacje fotowoltaiczne to doskonałe rozwiązanie dla gospodarstw rolnych, ponieważ pozwala obniżyć roczny koszty za prąd aż o 90%. Średni poziom wydatków na energię elektryczną w gospodarstwach rolnych jest wysoki, bo stanowi ok. 20% wszystkich kosztów.
Biorąc pod uwagę, że koszty prądu są bardzo wysokie i będą coraz wyższe, zakup instalacji fotowoltaicznej jest po prostu opłacalny.
Kolejnymi argumentami przemawiającymi za zakupem instalacji fotowoltaicznej to ulga inwestycyjna oraz dotacja Agro Energia.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie? x

Wyłącznie rolnicy indywidualni – za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących  w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.


1

Niezależność energetyczna

produkujesz energię elektryczną na potrzeby własne, uniezależniając się tym samym od cen prądu. Obniżasz rachunki za prąd!
2

Duże oszczędności

mniejsze rachunki za prąd to zysk, który możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa,

3

Zabezpieczenie na gorsze czasy.

4

Wykorzystujesz niezagospodarowane powierzchnie (dachy, wiaty)

to one pomagają Ci dodatkowo zarabiać,

5

Dokonujesz odpisów amortyzacyjnych

koszty inwestycyjne związane z instalacją systemu fotowoltaicznego, możesz amortyzować, dokonując odpisów od podstawy opodatkowania, podatkiem dochodowym.

6

Możesz obniżyć swój podatek rolny i skorzystać z 25% ulgi inwestycyjnej - nawet przez 15 lat

7

Większy prestiż

korzystanie z nowoczesnych technologii czyni Twoje gospodarstwo jeszcze bardziej prestiżowym i świadomym istnienia innowacyjnych rozwiązań

    Napisz do nas

    Proszę wpisać imię